TRÒ CHƠI CHỮ TRONG BÁT TRẠCH

TRÒ CHƠI CHỮ TRONG BÁT TRẠCH
Ngày đăng: 27/02/2021 09:26 PM

  TRÒ CHƠI CHỮ TRONG BÁT TRẠCH

  Vẫn tồn tại không ít các nhà phong thủy có kỹ thuật bậc cao khi quan sát nhà ở trong dân gian và họ đã khái quát nhà ở thành nhóm theo tám phương vị là: Phục vị, Sinh khí, diên niên, Thiên y, Lục sát, hại họa, Ngũ quỷ và Tuyệt mệnh. Họ cho rằng 4 phương : Phục vị, Sinh khí, Diên niên, và Thiên y là 4 phương cát, còn lại bốn phương: Lục sát, Hại họa, Ngũ quỷ, và tuyệt mệnh là 4 phương hung. Chỉ một việc nó đồng nghĩa với nếu nó cát thì nó cát mãi, nếu nó hung thì hung mãi thôi cũng đủ thấy không thỏa đáng để người ta ghi nhận.

  Thực ra : Phục vị, Sinh khí, diên niên, Thiên y, Lục sát, hại họa, Ngũ quỷ và Tuyệt mệnh được sinh ra từ một phép quy nạp nếu không muốn nói quá lời nó chỉ là một trò chơi chữ của các thuật sỹ.

  Họ mang tám quẻ: Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn làm biến các hào trên được 8 quẻ tương ứng là: Đoài Càn Chấn Ly Khảm Tốn Khôn Cấn và họ gọi đó là Sinh Khí

  Tương tự cũng vẫn từ tám quẻ: Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn họ cho biến hai hào dưới được 8 quẻ tương ứng là: Cấn Khôn Tốn Khảm Ly Chấn Càn Đoài và họ gọi đó là Thiên Y.

  Cũng từ 8 quẻ đầu: Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn

  Họ cho biến cả ba hào thì được 8 quẻ Diên niên

  Họ cho biến hào dưới thì được 8 quẻ Hại họa

  Họ cho biến hào trên và hào dưới thì được 8 quẻ Lục sát

  Họ cho biến hai hào trên thì được 8 quẻ Ngũ quỷ

  Họ cho biến hào giữa thì được 8 quẻ Tuyệt mệnh

  Đây có phải là căn cứ vào một sự phát khí nào không ? rõ ràng là không. Nó cũng chẳng thể hiện rõ một quỹ tích nào cả, mà nếu có chăng nó cũng bất động chết cứng.

  Phái huyền không, dùng sự bài liệt phân bổ khí theo một quỹ tích vận hành của cửu tinh gắn theo một bối cảnh không gian và thời gian cụ thể nào đó, và nó lấy sự sinh khắc chế hóa lẫn nhau của các hành khí mà cân đong đo đếm sự vượng suy của khí, từ đó mà suy luận sự tương hỗ của tới các chủ thể khác, tức tìm ra cái lẽ của sự phù hợp hay không phù hợp mà lý giải điều cát hung.

  Sẽ là thận trọng hơn, nếu người ta từ tứ trụ của một cá thể, cũng từ ngũ hành trong tám chữ Hà Lạc mà người ta cân đong đo đếm, rồi ước lượng mức độ thừa thiếu, vượng suy của nhật chủ để điều hầu, mà chọn một vị trí phù hợp trong căn hộ đã xây dựng hoặc làm nền tảng cho việc thiết kế xây dựng cho tối ưu, cũng như vậy đối với mọi cá thể khác.

  Theo thời gian, một quỹ tích khí cơ bản đã xác định nào đó cũng chuyển dời. Cũng theo từng năm (lưu niên) hoặc tháng… một quỹ tích khí cũng do sự chuyền dời mà lần lượt nhập vào một cung (phương vị) một “khí” nào đó. Sự tương tác về “khí” giữa chủ tinh và khách tinh sẽ tự nó gia giảm làm thay đổi tính chất khí tại cung, tức nó sẽ thay đổi sự lợi hại khi tương hỗ tới các chủ thể. Thật chẳng có gì để nghi ngờ. Vì vậy, cát hung hay người ta nói họa phúc cũng di dời theo phương vị và theo thời gian là điều nên tin theo. Người ta biết là để tìm cách điều chỉnh mình cho thích ứng vậy.

  Thông thường, những nơi có cát tinh chiếm quyền, quyền về định lượng, và định tính về khí, thì người ta tìm cách chiêu dụ dẫn động nó, còn nơi có khí sát người ta nên giữ yên tĩnh hoặc tìm cách làm suy yếu khí sát đó.

  Cần nhớ cho là người ta tìm cách làm suy yếu khí sát đó bằng cách “hóa” nó chứ khó có thể “chế” nó. Bằng quỹ tích 81 cước bộ lường thiên xích huyền không được biểu thị theo vòng sinh Hà đồ chứ không phải 81 cước bộ theo vòng khắc Hà đồ - Chế nó đòi hỏi một năng lực cao siêu và chỉ cho một yêu cầu đặc biệt có điều kiện – Ví như vụ trấn yểm ở sông Tô chẳng hạn.

  Thực ra đó là một thuật quẻ chồng quẻ (hay chữ chồng chữ) nên nói nó là thuật chơi chữ vậy.

  Gọi là ngôi sinh khí tức là tương sinh hoặc ngang hòa, ví như: Càn/Đoài; Đoài/Càn; Ly/Chấn; Chấn/Ly, Tốn/Khảm; Khảm/Tốn; Cấn/Khôn; Khôn/Cấn… chẳng hạn; Và từ đây phát sinh ra một lô một lốc các dữ kiện mới, họ mang các thông tin được gắn theo quẻ để phụ họa vào thành ra một dữ liệu mới nghe sang làm sao. Càn / Đoài người ta bảo là Lão nam phối với Thiếu nữ; Đoài/Khảm người ta nói là Thiếu nữ phối với Trung nam; Khảm /Tốn Người ta nói là Trung nam phối với Trưởng nữ…

  Và bất luận thế nào, đã thuộc về ngôi Sinh khí tất yếu phải là âm dương tương phối, ngũ hành tương sinh hoặc ngang hòa. Thuộc Ngũ quỷ tất yếu phải là âm hoặc dương không tương phối, âm với âm hoặc dương với dương, hoặc gặp tương khắc…

  Căn cứ vào khẩu quyết người xưa để lại. ta xác định được một logic:

  -- Ngôi Chấn: Diên sinh Họa tuyệt Ngũ Thiên Lục

  -- Ngôi Tốn: Thiên Ngũ Lục Họa Sinh Tuyệt Diên

  -- Ngôi Ly: Lục Ngũ Tuyệt Diên Họa Sinh Thiên

  -- Ngôi Khôn: Thiên Diên Tuyệt Sinh Họa Ngũ Lục

  -- Ngôi Đoài: Sinh Họa Diên TuyệtLục Ngũ Thiên

  -- Ngôi Càn: Lục Thiên Ngũ Họa Tuyệt Diên Sinh

  -- Ngôi Khảm: Ngũ Thiên Sinh Diên Tuyệt Họa Lục

  -- Ngôi Cấn: Lục Tuyệt Họa Sinh Diên Thiên Ngũ

  Các ngôi trong bài ca này chỉ Phục vị, các chữ còn lại sắp thuận chiều kim đồng hồ

  Tên gọi 8 phương trên tương truyền là được xác định bởi sự ảnh hưởng của sao Bắc đẩu, hay nói cách khác là người xưa cho rằng sao bắc đẩu đã phát ra một năng lượng tương tác tới trái đất, nó là thay đổi khí trường quả đất mà tạo nên sự cát hung.

  Bắc đẩu thất tinh gồm 7 ngôi sao lần lượt được xếp là: Thiên khu; Thiên triền, Thiên cơ, Thiên nguyên; Ngọc hoàng; Khai dương; và Dao quang, khi bát phương + trung tâm là 9; thiếu hai sao. Người xưa tìm kiếm được sao thứ 8 + sao thứ 9 cho đủ, đó là hai sao Tả phù và Hữu bật. đóng ở bên trái, bên phải sao Dao quang (sao Dao quang là sao cuối cùng của cái cán muôi).

  Như vậy ta thấy nó không đầy đủ lý do để xác định phương vị 8 quẻ trùng của các cung, thì mọi sự sắp xếp “bát phương thất khí” lấy gì làm chỗ dựa.

  Người ta căn cứ vào ngũ hành tám phương vị của khí trường quả đất mà chia ra hai nhóm. Một nhóm gồm: Chấn Tốn Ly Khảm; một nhóm gồm: Cấn Khôn Đoài Càn và người ta đặt cho một cái tên “Đông tứ trạch” và “Tây tứ trạch”. Một nhóm gồm cụm khí: Mộc Mộc Hỏa Thủy, một nhóm gồm cụm khí: Thổ Thổ Kim Kim; Thổ Kim chung sống còn có lý; Hỏa Thủy chung sống chắc hẳn là không hợp lý rồi, với lại nói cho vui: sao nó chỉ đơn giản như hai mặt chẵn lẻ trong trò chơi sóc đĩa vậy.

  Và thế là một loạt ứng biến được đặt ra để uốn nắn. Lấy mệnh của chủ nhà để xác định – Nếu vợ hoặc chồng mệnh khí khác nhau thì căn cứ vào sự hơn kém về mặt này mặt kia để tăng bổ

   

  Hotline