Tư Vấn Phong Thủy

Tư Vấn Phong Thủy

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN PHONG THỦY

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN PHONG THỦY

Phong thủy không ngoài Sơn Pháp và  Thủy Pháp, “  Sơn quản nhân đinh – Thủy quản tài “ Tài là tài phú tức thị là tiền tài sự nghiệp, Đinh là Nhân Đinh tức thị là con người, bao gồm tất cả các yếu tố liên quan đến con người như : sức khỏe, tinh thần, tâm lí, tình duyên, gia đạo, các mối quan hệ trong gia đình và xã hội giữa con người với con người, học vấn, tri thức và những thành tựu hay thất bại của bản thân trong các vấn đề khoa học kĩ thuật và văn hóa nghệ thuật v.v…. “ Thủy pháp dễ đắc, Sơn pháp nan cầu “, trình độ cao thấp của một vị thầy phong thủy là ở “ Sơn Pháp “ chứ không phải ở " Thủy Pháp" .

Hotline