XEM NGÀY TỐT XÁU (TUẾ SÁT- SÁT CHỦ- KHÔNG SÀNG)

XEM NGÀY TỐT XÁU (TUẾ SÁT- SÁT CHỦ- KHÔNG SÀNG)
Ngày đăng: 02/03/2021 10:37 PM

  XEM NGÀY TỐT XÁU (TUẾ SÁT- SÁT CHỦ- KHÔNG SÀNG)

   Khâm Thiên Phong Thuỷ

  Ngày KHÔNG SÀNG

  "Mùa Xuân, rồng dậy non đoài.
  Mùa Hạ, dê chạy cho ai bồi hồi.
  Mùa Thu, chó sủa lôi thôi.
  Mùa Đông, trâu lại cứ lôi kéo cày."
  Nghĩa là: Mùa Xuân kỵ ngày Thìn, mùa Hạ kỵ ngày Mùi, mùa Thu kỵ ngày Tuất, mùa Đông kỵ ngày Sửu. Đây là những ngày Không Sàng, theo quan niệm dân gian những ngày này kỵ động thổ, hạ móng, đổ bê tông mái, cất nóc, tân gia, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng!

   

  Ngày Không Sàng trong năm 2017

  (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).

  Tháng 1: ngày, 02, 14, 26, 29

  Tháng 2: ngày, 10, 22

  Tháng 3: ngày, 06, 18, 30

  Tháng 4: ngày, 11, 23, 26

  Tháng 5: ngày, 08, 20

  Tháng 6: ngày, 01, 13, 25

  Tháng 7: ngày, 07, 19, 31

  Tháng 8: ngày, 12, 27

  Tháng 9: ngày, 08, 20

  Tháng 10: ngày, 02, 14, 26

  Tháng 11: ngày, 07, 22

  Tháng 12: ngày, 04, 16, 28

   

  Ngày SÁT CHỦ

  Khi muốn xem ngày giờ tốt để làm việc gì quan trọng lớn lao, người xem ngày phải trước tiên loại ra ngày Sát Chủ. 
  Phàm làm những việc gì quan trọng như động thổ, cất nóc, cưới hỏi, an táng … nhằm vào ngày này là khó bề thuận lợi, hay phát sinh tai ương họa hại, chuốc lấy rủi ro. 

   

  Ngày Sát Chủ trong năm 2017

  (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).

  Tháng 1: ngày, 04, 05, 10, 16, 17, 22, 30, 31

  Tháng 2: ngày, 06, 11, 12, 18, 23, 24

  Tháng 3: ngày, 02, 03, 05, 08, 14, 15, 17, 20, 26, 27

  Tháng 4: ngày, 01, 02, 08, 13, 14, 20, 25, 28, 29

  Tháng 5: ngày, 01, 04, 10, 11, 13, 16, 22, 23, 25, 29

  Tháng 6: ngày, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 27, 28, 30

  Tháng 7: ngày, 04, 09, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 28

  Tháng 8: ngày, 02, 03, 05, 09, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 30

  Tháng 9: ngày, 04, 07, 09, 11, 16, 19, 23, 25, 26

  Tháng 10: ngày, 01, 05, 07, 08, 13, 17, 19, 22, 25, 28, 29

  Tháng 11: ngày, 03, 06, 09, 10, 15, 18, 24, 25, 30

  Tháng 12: ngày, 06, 07, 12, 18, 21, 22, 29, 30

   

  Ngày NIÊN SÁT

  Ngày Niên Sát hay còn gọi là ngày Tuế Sát. Ngày Niên Sát là những ngày thuộc Tứ mộ, trong Bát tự, các nhật thần này tượng trưng cho cô đơn, lẻ loi, bất động. Vì thế tránh bắt đầu các công việc lớn vào những ngày Niên sát.

   

  Ngày Niên Sát trong năm 2017

  (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).

  Tháng 1: ngày, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30

  Tháng 2: ngày, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28

  Tháng 3: ngày, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31

  Tháng 4: ngày, 01, 02, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25

  Tháng 5: ngày, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29

  Tháng 6: ngày, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28

  Tháng 7: ngày, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28

  Tháng 8: ngày, 01, 02, 03, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31

  Tháng 9: ngày, 01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26

  Tháng 10: ngày, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31

  Tháng 11: ngày, 01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30

  Tháng 12: ngày, 01, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31

   

  .......................................//..................................

  TỬ VI KHÂM THIÊN  
  “Tử Vi Khâm Thiên được thành lập và sáng lập bời thầy phong thuỷ Dương Đạt, một người trẻ trót say mê và nghiên cứu phong thuỷ, các bộ môn Phong Thuỷ Dương Trạch và Âm Trạch, Bát Tự Mệnh Lý, Kinh Dịch, Trạch Nhật. Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học hỏi, thắc mắc muốn hiểu hơn về tử vi bát tự vận thế cá nhân của các đối tượng học viên từ cơ bản đến chuyên sâu, nếu bạn có mục đích rõ ràng và tôn trọng đầy đủ quyền và nghĩa vụ giữa 2 bên.
   Chuyên xem và đào tạo  tử vi - đoán vận hạn - luận cát hung - hóa giải xui rủi - chuyển hung thành cát - Chiêu Tài Cát Khánh - Hướng dẫn kích hoạt thiên lộc - lộc mã quý nhân của ngôi nhà - cơ quan - Hướng dẫn kích hoạt hoặc cắt Đào Hoa Cung giúp vợ chồng hạnh phúc - Kích hoạt Văn Xương Cung giúp con cái học hành thi cử tốt đẹp.....

  Liên hệ 0911.000.222 - 0911.166.186 CTG Dương Đạt

   

  Hotline