XEM NGÀY TỐT XẤU ( KHÔNG PHÒNG- NGƯU LANG CHỨC NỮ- THẬP ÁC ĐẠI BẠI)

XEM NGÀY TỐT XẤU ( KHÔNG PHÒNG- NGƯU LANG CHỨC NỮ- THẬP ÁC ĐẠI BẠI)
Ngày đăng: 02/03/2021 10:39 PM

  XEM NGÀY TỐT XẤU ( KHÔNG PHÒNG- NGƯU LANG CHỨC NỮ- THẬP ÁC ĐẠI BẠI)

   Khâm Thiên Phong Thuỷ

   

  Ngày KHÔNG PHÒNG

  Trong việc xem ngày cưới, ngày Không Phòng được đặt lên hàng đầu trong việc loại trừ các ngày được coi là bất lợi cho hôn thú. Kết hôn vào ngày Không Phòng chủ việc cô đơn, bất lợi, không hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống gia đình hay trục trặc dễ đổ vỡ. Hôn nhân không được thuận lợi. Đây chỉ kỵ việc kết hôn, việc ăn hỏi không kỵ.
  Có bài thơ nói về ngày Không Phòng như sau: 
  Xuân : Long - Xà - Thử kỵ Không Phòng.
  Hạ : Khuyển - Chư - Dương phá bại vong.
  Thu : Mã - Thỏ - Dần vô nghi dụng.
  Đông : Kê - Hầu - Sửu kết hôn hung.

   

  Ngày Không Phòng trong năm 2017

  (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).

  Tháng 1: ngày, 02, 09, 10, 14, 21, 22, 26, 29, 30

  Tháng 2: ngày, 06, 10, 11, 18, 22, 23

  Tháng 3: ngày, 02, 06, 07, 14, 18, 19, 26, 30, 31

  Tháng 4: ngày, 07, 11, 12, 19, 23, 24, 26, 29, 30

  Tháng 5: ngày, 08, 11, 12, 20, 23, 24

  Tháng 6: ngày, 01, 04, 05, 13, 16, 17, 25, 28, 29

  Tháng 7: ngày, 07, 10, 11, 19, 22, 23, 31

  Tháng 8: ngày, 03, 04, 12, 15, 16, 23, 31

  Tháng 9: ngày, 01, 04, 12, 13, 16, 24, 25, 28

  Tháng 10: ngày, 06, 07, 10, 18, 19, 22, 30, 31

  Tháng 11: ngày, 03, 11, 12, 15, 18, 22, 29, 30

  Tháng 12: ngày, 04, 11, 12, 16, 23, 24, 28

   

  Ngày NGƯU LANG- CHỨC NỮ

  "Mùa Xuân nghe tiếng kim kê.
  Mùa Hè thỏ chạy biệt tăm băng ngàn.
  Thu hầu, Đông hổ lâm san."
  Nghĩa là: Mùa Xuân kỵ ngày Dậu, mùa Hè kỵ ngày Mẹo, mùa Thu kỵ ngày Thân, mùa Đông kỵ ngày Dần. Đây là những ngày Ngưu Lang - Chức Nữ, theo quan niệm dân gian ta thì không nên cưới hỏi vào những ngày này!

   

  Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ trong năm 2017

  (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).

  Tháng 1: ngày, 03, 15, 27

  Tháng 2: ngày, 03, 15, 27

  Tháng 3: ngày, 11, 23

  Tháng 4: ngày, 04, 16

  Tháng 5: ngày, 04, 16, 28

  Tháng 6: ngày, 09, 21

  Tháng 7: ngày, 03, 15, 27

  Tháng 8: ngày, 08, 20, 25

  Tháng 9: ngày, 06, 18, 30

  Tháng 10: ngày, 12, 24

  Tháng 11: ngày, 05, 17, 23

  Tháng 12: ngày, 05, 17, 29

   

   

  Ngày THẬP ÁC ĐẠI BẠI

  Ngày Thập Ác Đại Bại hay còn gọi là ngày vô lộc. Đây là những ngày không nên làm những việc liên quan đến lợi lộc như khai trương, ký hợp đồng, đi giao dịch, mua chứng khoán, gửi tiền ngân hàng...

   

  Ngày Thập Ác Đại Bại trong năm 2017

  (Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch).

  Tháng 1: ngày

  Tháng 2: ngày

  Tháng 3: ngày

  Tháng 4: ngày

  Tháng 5: ngày

  Tháng 6: ngày

  Tháng 7: ngày

  Tháng 8: ngày

  Tháng 9: ngày

  Tháng 10: ngày

  Tháng 11: ngày

  Tháng 12: ngày

   

  ......................//...........................

  TỬ VI KHÂM THIÊN  
  “Tử Vi Khâm Thiên được thành lập và sáng lập bời thầy phong thuỷ Dương Đạt, một người trẻ trót say mê và nghiên cứu phong thuỷ, các bộ môn Phong Thuỷ Dương Trạch và Âm Trạch, Bát Tự Mệnh Lý, Kinh Dịch, Trạch Nhật. Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học hỏi, thắc mắc muốn hiểu hơn về tử vi bát tự vận thế cá nhân của các đối tượng học viên từ cơ bản đến chuyên sâu, nếu bạn có mục đích rõ ràng và tôn trọng đầy đủ quyền và nghĩa vụ giữa 2 bên.
   Chuyên xem và đào tạo  tử vi - đoán vận hạn - luận cát hung - hóa giải xui rủi - chuyển hung thành cát - Chiêu Tài Cát Khánh - Hướng dẫn kích hoạt thiên lộc - lộc mã quý nhân của ngôi nhà - cơ quan - Hướng dẫn kích hoạt hoặc cắt Đào Hoa Cung giúp vợ chồng hạnh phúc - Kích hoạt Văn Xương Cung giúp con cái học hành thi cử tốt đẹp.....

  Liên hệ 0911.000.222 - 0911.166.186 CTG Dương Đạt

   

  Hotline