Lễ Bái Thái Tuế

Lễ Bái Thái Tuế
Ngày đăng: 27/02/2021 09:40 PM

  Lễ Bái Thái Tuế

  Đến cuối mỗi một năm, chúng ta ai ai cũng rất quan tâm đến vận thế của mình sang năm mới sẽ ra sao ?! cũng lại quan tâm xem làm cách nào đó để chúng ta có được Vận Tốt, tiêu trừ Vận Xấu.

  Năm nay, Chiêm Tinh Gia Dương Đạt lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn một phương pháp hỗ trợ Vận Thế, làm vượng Vận Trình, đón lành tránh dữ. Đó là Lễ Bái Thái Tuế.

  Chư Cổ Đức có nói: - Mỗi đầu năm, tế bái Trực Niên Thái Tuế, đối với Vận Thế của chính mình, đương nhiên có tác dụng rất tốt, đề cao Vận Khí tốt lành, tiêu giảm Vận Khí đen đủi. Tiêu Tai giải nạn đắc Kiết Tường.

  Vì Sao Cần Bái Thái Tuế, nay Phong Thủy Khâm Thiên xin chia sẻ bài viết cụ thể về Cúng Thái Tuế

  Trực niên Thái Tuế, theo quan niệm Tín Ngưỡng Cổ Đại Phương Đông là chỉ vị Thần Linh phụ trách mọi việc trong một năm, chủ tể phúc họa, cát hung suốt trong một năm.

  Thời Cổ Đại xưng vị Thần đó là vị Quân Vương, học giả Vương Sung trong cuốn “Luận Hành” có nói “Ý nói về đến Thái Tuế đó là do Trung Tâm của Khí Trường” sách “Hiệp Kỷ Biện Phương Thư” có tổng kết là “Thái Tuế, Quân Tượng, là chỗ rất Cát Tường, mà chỉ do dân chúng không dám dùng”

  Cho nên có thể thấy, Thái Tuế là Quý Thần, Thái Tuế ở chỗ nào thì chỗ đó là Tôn Quý Cát Lợi, cũng bởi lê dân bách tính phúc lộc không nhiều nên mới hay né tránh. Bởi vậy những người chuyên nghiệp đã tổng kết là: - Nếu như chúng ta có thể tương thuận tương hòa với Thái Tuế thì đó là cát lợi; Nếu như chúng ta hình, xung, khắc, hại với Thái Tuế đấu tranh với Thái Tuế tức là Hung.

  Năm Mậu Tuất các tuổi Tuât là Trực Thái Tuế, tuổi Thìn là Xung Thái Tuế, tuổi Dậu là Hại Thái Tuế, tuổi Sửu và tuổi Mùi hình Thái Tuế . Những tuổi này cần đặc biệt chú ý hóa giải.

  Bởi vậy chúng ta nên Lễ Bái Thái Tuế, An Ổn Thái Tuế, cầu cho được sự thuận lợi được sự giúp đỡ của Thái Tuế, tiêu tai giải nạn, cát tường bình an.

  Năm 2018 trực niên Thái Tuế là Khương Vũ Đại Tướng Quân. Muốn lễ bái Thái Tuế tất nên theo các bước sau:

  2.Chuẩn Bị Các Lễ Phẩm Sau:

  - Chuẩn Bị các loại hoa quả bao gồm: Chuối, Quất, Táo Tây Tươi, Mứt hoặc Hoa Quả Khô Tẩm Đường, Quế Viên (Long Nhãn).

  - Điểm Tâm, Bánh Ngọt ba đĩa.

  - Rót ba chén trà, ba chén rượu, ba điếu thuốc.

  - Một bó hương, một chén gạo để thắp hương.

  - Một đôi nến đỏ.

  - Một bộ Mũ Áo Vàng. Giấy tiền vàng.

  - Hai Phù Thái Tuế như trên (Không mua được có thể in lá phù trên ra rồi viết tên tuổi vào) một Phù dán vào một cây hương như lá phướn, sau khi Lễ xong thì hóa cùng Tiền Vàng; Một lá Phù Thái Tuế khác để nguyên thì sau khi cúng đem dán ở hướng Thái Tuế.

  Hoặc có thể mua gói giải Thái Tuế có đầy đủ các vật trong 2 túi như hình.

  3.Nghi Thức Lễ Bái:

  - Thời Gian: Là tiết Lập Xuân hoặc qua Ngọ ngày rằm tháng giêng, hoặc chọn ngày tốt, giờ tốt. hoặc có thể cúng chung với giao thừa.

  - Trước khi lễ bái nên tắm rửa sạch sẽ biểu thị sự cung kính.

  - Tại phương vị Chính Tây của nhà hoặc phòng sau khi Cúng Lễ xong đem lá Phù Thái Tuế thứ hai phía dưới đề tên tuổi mình.(Không mua được có thể in lá phù trên ra rồi viết tên tuổi vào)

  - Ngay dưới chỗ dán phù Thái Tuế đặt một cái bàn nhỏ, đem các đồ lễ sắp đặt lên cho gọn đẹp.

  - Đốt nến, thắp hương, niệm hương, tịnh thân, khẩu, ý …

  - Niệm An Thái Tuế Chú:

  "Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) !

  Phụng thỉnh ! Tam tinh Chiếu Hiệu Lệnh, Thiên Thượng Nhật Nguyệt lai cộng ứng, Nam Đẩu Bắc Đẩu thôi Ngũ Hành! Úm Phật Hiển Linh sắc chân lệnh, Bát Quái Tổ Sư kỳ trung hình, ngọc chỉ phụng lệnh Thái Tuế Mậu Tuất Niên, Trực Niên Khương Vũ Đại Tướng Tinh Quân đáo thử trấn, Thất Tinh Ngũ Lôi hộ lưỡng biên, Lục Giáp thần tướng đáo cung tiền, Lục Đinh thiên binh thủ hậu doanh, Thiên Cung Tứ Phúc Thần cộng giáng, chiêu tài tiến bảo tối đương minh, đệ tử ... (Nói Tên Tuổi Địa Chỉ của mình) nhất tâm tam khấu bái, bái thỉnh Thái Tuế Tinh Quân bảo an ninh, Trấn Trạch Quang Minh Nhân Tôn Kính, các gia bình an Vạn Sự hưng, bảo mệnh hộ thân thả trấn trạch, trực niên Thái Tuế giáng lai lâm. Cấp cấp như luật lệnh." (7 Lần)

  - Cắm hương, rót trà rượu, sau đó đọc thêm ba biến Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh ... Sau đó đem Mũ Áo Tiền Vàng đi hóa, khi hóa vái "Ứng Dĩ Phật Tiền Kim Ngân Phần Hóa, Bách Sự Thuận Tâm, Đại Cát Đại Lợi !" (3 Lần)

  - Hương nến đợi cháy cho hết.

  - Đem đồ cúng chia cho người trong nhà ăn mỗi người một chút.

  - Tro đốt tiền vàng bỏ vào túi vàng hoặc bọc giấy vàng mang ra sông hồ đổ, theo nước mà đi.

  - Bài Vị Thái Tuế cứ để đó, đến tháng 12 cuối năm, lại bày lễ vật khấu tạ, sau đó đem đốt hóa.

  Trên đây là Pháp Cúng Thái Tuế Cầu Bình An ! Ai tin thì làm theo ! Cần nhớ "Cúng Bái Thái Tuế, phải có Tâm Cung Kính Bền Chặt ! Khi cúng tuyệt đối không được có tâm đùa giỡn chế nhạo !" - Ai không mua được Hình và Phù Thái Tuế năm 2018 có thể in hình Phù trên rồi sử dụng !

   

  Hotline